5:39 AM

Perisian Yang Digunakan Untuk Analisis Data (SPSS)


Bermula pada tanggal 7/11/2008 semua analisis data yang kami dapat daripada borang soal-selidik telah kami isikan ke dalam perisian SPSS ini. Perisian ini dapat menanalisis data-data kami dan menghasilkan graf yang tepat dan mudah bagi kami untuk anlalisi.

Semua data yang kami dapat adalah berdasarkan kajian kami terhadap penduduk Daerah Hulu Selangor.Walaupun sukar untuk menemuramah penduduk tapi demi semangat yang tinggi kami teruskan juga penyelidikan kami.


0 comments: