11:43 AM

BAHAGIAN B - Tahap Keefisyenan Bandar


Seterusnya dalam analisis SPSS yang seterusnya ini adalah merangkumi kajian
kami iaitu perpepsi responden terhadap Tahap Keefisinan Bandar di dalam kawasan mereka sendiri iaitu di dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor.. Di mana dalam kajian ini merangkumi 13 bidang kajian yang utama iaitu terdiri daripada :-


 1. Ekonomi Bandar

 2. Kemudahan Masyarakat,Utiliti dan Sosial

 3. Insfrastruktur dan Utiliti

 4. Rekabentuk,Imej dan Lanskap Bandar

 5. Perngankutan dan Perhubungan

 6. Perdagangan/Perkhidmatan

 7. Perkilangan dan Industri

 8. Pelancongan dan Budaya

 9. Perumahan

 10. Keselamatan dan Kawalan

 11. Governans

 12. Alam Sekitar

 13. Perkidmatan Secara Online/E-Governans

Semua bidang kajian akan diterangkan secara berperingkat-peringkat dimana berdasarkan hasil kaji selidik dan temubual dengan responden, serta hasil pemerhatian kami ketika kajian dilakukan. Di mana terdapat pelbagai-bagai reaksi responden yang kami terima dan akan saya muatkan dalam hasil kajian yang seterusnya ini.

0 comments: