6:50 PM

BAHAGIAN D - Pengalaman Berdepan Dengan Ketidak-Efisyenan Bandar Sepanjang 5 tahun Lepas

Semasa soal selidik dan temu bual yang dijalankan di kawasan kajian, pelbagai masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh responden berkaitan dengan aspek ketidak-efisienan bandar dimaklumkan kepada kami. Antara masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk terutama disekitar 5 tahun lepas ialah:-

  1. Masalah karenah birokrasi
  2. Anjing liar yang dilepaskan tanpa jagaan (Kuala Kubu Bharu)
  3. Masalah sosial
  4. Masalah sampah dan longkang
  5. Kekurangan pegawai
  6. Kurang perkerjaanmasalah jenayah (Gangster)
  7. Masalah pengankutan yang tidak memuaskan
  8. Masalah komuter lambat(Tidak ikut jadual)
  9. Masalah kesesakkan lalu lintas

0 comments: