10:06 PM


Kami mengambil keputusan untuk membuat soal selidik di kawasan Kuala Kubu Baharu kerana kawasan ini adalah merupakan satu-satunya bandar yang terdapat di Daerah Hulu Selangor.

Kawasan ini juga merupkan tempat tumpuah penduduk di sekitar Daerah Hulu Selangor,dimana kawsan ini terletaknya pelbagai perkhidmatan dan kaunter-kaunter kemudan. Disini juga terletaknya Pejabat Majlis Daerah Hulu Selangor.
0 comments: