6:40 PM

BAHAGIAN C - Ranking Tahap Bandar Mengikut Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan

Berdasarkan carta bar diatas, Kuala Lumpur mencatatkan pilihan yang paling tinggi bagi bandar yang paling efisyen.Para responden memilih Kuala Lumpur sebagai bandar yang efisyen kerana di Kuala Lumpur terdapat pelbagai jenis kemudahan dan mempuyai kemudahan awam yang lengkap.

Bagi carta bar ini pula Kuala Kubu Baharu pulah telah dipilih bandar yang paling tidak efisyen. Ini munkin kerana para responden merasakan bandar ini kuarang dari perlbagai segi terutama pengangkutan,infrastruktur dan pentadbiran yang kurang memuaska.

0 comments: