5:57 PM

Perkhidmatan Secara Online/E-Governan

Seperti yang di nyatakan pada analisis diatas, perkhdmatan secara online adalah kurang efisyen dan ada diantaranya tidak efisyen. Perkhidmatan ini perlu ditingkatkan bagi menanbah baikkan sistem pentadbiran dan memudahkan penduduk tempatan.

0 comments: