4:07 PM

Rekabentuk, Imej dan Landskap
Responden juga di persoalkan tentang rekabentuk, imej dan landskap bandar mereka diami. Rata-rata menyatakan bahawa faktor ini kurang efisyen dan kurang memuaskan. Pihak kerajaan tempatan perlulah menambah baikan lagi lanskap dan hiasan di sekitar bandar agar ia dapat menarik para pelancong untuk datang ke sana.


0 comments: