5:03 PM

Perkilangan dan Perindustrian

Analisa ini diteruskan pula tentang sektor perkilangan dan perkhidmatan yang terdapat dalam kawasan Majlis Daerah Hulu Selangor, dimana terdapat beberapa persoalan yang diajukan kepada responden seperti pengambilan tenaga kerja, estet perkilangan, taman berteknologi tinggi, IKS, Periklanan Pengambilan Kerja dan Gudang.

Dimana rata-rata responden kurang berpuas hati dengan estet perkilangan dimana masih belum mencukupi bagi menampung masalah pengangguran di kawasan MDHS ini. Ini dapat dilihat masalah sosial yang meningkat dan memungkinkan mereka terlibat dengan jenayah dan sebagainya.

0 comments: