10:14 AM

Demografi - Bangsa

Berdasarkan graf, kita dapat lihat bahawa kawasan Daerah Hulu Selangor ini mojoritinya terdiri daripada penduduk berbangsa Melayu sebanyak 57.8%. Nilai ini berhampiran dengan carta pai komposit penduduk mengikut kaum yang telah saya paparkan sebelum ini. Ia menyatakan bahawa kaum melayu terdiri daripada 47% daripada jumlah penduduk daerah ini.
Manakala mereka yang berbangsa cina menduduki tempat yang kedua ramai yang menetap di sekitar kawasan daerah ini, dengan peratusan 22.2%. Kaum india pula menduki tempat ketiga ramai di Daerah Hulu Selangor dengan peratusan sebanyak 8% manakala selebihnya adalah berbagsa lain-lain dengan peratusan sebanyak 2.2%.
Dengan pernyatann yang ditunjukkan pada graf diatas dapatlah kami mendapat pungutan suara yang setara bagi semua kaum dan tiadai 'bias' pada sesete ngah kaum sahaja. Graf juga menunjukkan kesukaran kami untuk mencari responden yang bukan berbagsa Melayu.

0 comments: