6:53 PM

BAHAGIAN E - Pandangan Umum Tentang Keefisyenan Bandar

Berdasarkan kajian yang dilakukan terdapat beberapa katogeri yang responden kami nyatakan berkaitan dengan aspek yang paling efisien dan yang paling tidak efisien. Berikut merupakan rumusan yang dapat dibuat mengenai aspek bandar yang paling efisien dan tidak efisien menurut pandangan responden:

1) Aspek bandar yang paling efisien
-Bersih-Maju dan membangun

-Kurang kadar jenayah/masalah
-Keselamatan

2) Aspek bandar yang tidak efisien
-Kotor

-Kebajikan penduduk terabai
-Kelemahan atau kekurangan kemudahan pengankutan dan perhubungan
-Sistem perparitan

Ulasan Keseluruhan Keefienan Bandar

  • Sesebuah bandar perlu mempunyai perkhidamtan yang secukupnya
  • Kerajaan perlu mementingkan kebajikkan masyarakat
  • Teknologi perlu dipertingkatkan
  • Perubahan dan perningkatan infrastruktur
  • Keselamatan yang terjamin
  • Kemudahan awam perlu dipertingkatkan
  • Penambahan prasarana dan peluang pekerjaan di luar bandar
  • Maningkatkan produktiviti bandar
  • Masalah lalulintas perlu diatasi
  • Peningkatan dari pelbagai segi dan sesuai dengan pembangunan mapan

0 comments: