10:30 AM

Demografi - Taraf Pendidikan

Seterusnya kita ikuti pula dengan demografi bagi taraf pendidikan responden. Berdasarkan graf kami dapat lihat bhawa rata-rata penduduk di Daerah Hulu Selangor mempunyai tahap pendidikan yang pelbagai.
Majoriti diantara mereka adalah mereka yang mempunyai tahap pendidikan SPM/MCE dengan peratusan sebanyak 48.7% atau sebanyak 21 orang reponden, manakala peratusan minoriti ialah meraka yang mempunyai tahap pendidikan pada peringkat ijizah pertama dengan peratusan sebanyak 6.7% atau 3 orang responden.
Berdasarkan garaf ini juga,kami dapat merumuskan bahawa penduduk di Daerah Hulu Selangor ini tidak mementingkan pendidikan sepenuhnya. Kebanyakan daripada mereka sekadar habis SPM sahaja. ini munkin juga disebabkan kurangnya perihatin pihak kerajaan terhadap penduduk di pinggir bandar. Situasi ini dianamakan sebagai "urban bias", dimana ketidak seimbangan pembangunan yang berlaku di negara kita berlaku.

0 comments: