9:49 PM

Bentuk Muka Bumi Daerah Ulu Selangor

Peta ini menunjukkan keadaan sebenar bentuk muka bumi Di kawasan Daerah Hulu Selangor melalui satelit. Keadaan berbukit bukau dan dikelilngi hutan membuatkan sekitak kawasan ini nyaman dan mempunyai kualiti udara yang bersih.
Bentuk muka bumi yang berbukit bukau juga menyebabkan kawasan Daerah Hulu Selangor mempuyai tempat-tempat rekreasi yang menarik

0 comments: