4:39 PM

Perdagangan dan Perniagaan
Bedasarkan pendapat responden mengenai sektor perdagangan dan perniagaan, mereka memberi pendapat bahawa ianya tidak efisyen. Sektor perdagangan yang tidak seimbang juga berlaku di Daerah Hulu Selangor ini.Ini kerana kebanyakannya perniagaan dipelopori oleh kaum cina.

0 comments: