4:28 PM

Pengangkutan dan PerhubunganBerdasarkan pendapat para responden kami ,pengangkutan di kawasan mereka juga kurang memuaskan. Perkhidmatan awan yang disediakan tidak bermutu dan tidak memberi keselesaan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan tersebut.

0 comments: