6:28 AM

BAHAGIAN A - LATAR BELAKANG RESPONDEN :- Demografi - JantinaJadual di atas menyatakan bilangan responden yang telah dapat kami temuramah di sepanjang penyelidikan kami tenteang kefisyenan bandar dikawasan Daerah Hulu Selangor.
Seramai 45 orang responden telah di temu bual bagi mendapatkan pendapat mereka mengenai keefisyenan bandar yang mereka diami. Seramai 60% iaitu 27 orang responden lelaki dan 40% atau 18 orang responden perempuan telah kami perolehi.
semua responden yang kami temu bual ini terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat dan pelbagai lapisan usia. Kesemua responden yang kami perolehi sudi di soal selidik dan memberikan respon yang baik. Dengan adanya sikap seperti mereka ini kami dapat mejalankan kajian dengan mudah.
Perbezaan pembahagian responden mengikut jantina ini bukanlah desebabkan kami mahu menepikan golongan perempuan dalam masyarakat tersebut. Tetapi adalah disebabkan oleh kebanyakan golongan perempuan ini sukar di dekati dan malu untuk memberikan pendapat.
Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepa mereka yang sudi memberi kerjasama kepada kami.

0 comments: