2:56 PM

Kumudahan Masyarakat, Ulitiliti dan Sosial
Bagi meneruskan lagi penyelidikan kami dalam keefisyenan bandar, kami juga mengajukan soalan kepada responden untuk mendapatkan pendapat mereka terhadap keefisyenan Kemudahan Masyarakat, Utuliti dan sosial yang terdapat di Daerah Hulu Selangor.
Berdasarkan graf, kemudahan asas seperti tabika dan sekolah swsata/antarabangsa adalah pada tahap yang efisyen. Kemudahan pendidikan ini masih dalam keadaan baik dan memuaskan.
Tapi lain pula bagi perkhidmatan lain seperti kemudahan kesihatan swasta, kebajikan sosial, taman rekriasi, pusat riadah dan lain-lain adalah pada tahap kurang efisyen. Kemudahan-kemudahan seperti ini amat penting kepada penduduk tempatan.
Kurangnya pusat-pusat riadah dan kemudahan rekriasi menyebabkan penduduk tempatan kurang terdedah kepada aktiviti yang sihat. Aktiviti yang sihat ini dapat menghasilkan satu masyarakat yang cergas dan berminda cergas.
Selain itu pusat-pusat riadah ini juga dapat dijadikan pusat sosial dimana penduduk dapat begaul dan menjlankan aktiviti bersama. Ini dapat mengeratkan lagi hubungan diantara pelbagai lapisan kaum dan juga hubungan pelbagai bangsa. Dengan adanya perhubungan yang erat ini, satu masyarakat yang harmoni dapat di hasilkan setrusnya dapat mengekalkan keamanan dan kemakmuran nergara kita.
Pusat kemudahan yang disediakan di daerah ini hanya bertempat di Bandar Kuala Kubu Baharu sahaja.Pembangnan ini tidak seimbang bagi penduduk di kawasan lain.Pihak kerajaan perlulah mengambil berat terhadap permasalahan ini. Ia sepatutnya tidak diambil mudah oleh pihak yang bertanggungjawab.

0 comments: