6:48 AM

Demografi - Umur

Dari segi pembahagian responden terhadap umur, kami memperolehi berbagai-bagai lapisan umur. Umur yang paling tua adalah responden yang berumur 53 tahun manakala responden yang paling muda adalah responden yang berumur 16 tahun.
Responden yang paling ramai adalah respondan yang berumur dalam lingkungan 20 hingga 24 tahun iaitu seramai 4 orang responden besamaan 8.9% daripada jumlah 45 orang responden. kebanyakan mereka yang berumur 20 hingga 25 tahun adalah golongan yang mudah didekati. Ini kerana mereka lebih memahami mudah berkomunikasi denagn kami yang sebaya dengan mereka.
Selain itu golongan yang banyak memberi pendapat yang bernas adalah dari golongan yang berumur 26 tahun keatas. Rata-rata daripada mereka adalah penduduk asal di sekitar kawasan Daerah Hulu Selangor,oleh itu mudah la bagi mere untuk menjawab soalan-soalan kami mengenai tempat asl mereka.

0 comments: