5:30 PM

PerumahanBerdasarkan pendapat para responden kami, perumahan yang disediakan oleh pihak kerajaan tiadak memuaskan. Kemudahan rumah kos rendah bagi mereka yang kurang berkemampuan tidak dapat menikmati kemudahan rumah kos rendah. Struktur kawasan dan susun atur kawasan perumahan juga tidak diatur dengan baik.

0 comments: